+48 61 285 16 16 biuro@fdmizgier.pl

Oferta

Kompleksowy zakres działalności firmy „Fermy Drobiu Mizgier Tomasz Mizgier” pozwala na sortowanie i pakowanie świeżych jaj w opakowania po 6, 10, 12, 15, 20, 30 sztuk. Ofertę Ferm Drobiu Mizgier Tomasz Mizgier stanowią produkty dostępne w:

 • marce własnej,
 • w marce odbiorców.

Nasze produkty sklasyfikowane są wg wagi tj. XL, L, M i S.

Oferujemy jaja z czterech metod chowu:

 • klatkowego (system klatek zgodny z Dyrektywą Rady 1999/74/WE z 19 lipca 1999 roku);
 • ściółkowego;
 • z wolnego wybiegu;
 • ekologicznych;
 • oraz – jaja od kur zielononóżek i przepiórek.

Współpraca międzynarodowa

Ze względu na ekspansję firmy zachęcamy do współpracy podmioty z rynków pozaeuropejskich.
Nasze wieloletnie doświadczenie międzynarodowe pozwala nam realizować dostawy kontenerowe z wykorzystaniem drogi morskiej, lądowej.

Nasze atuty

Zakres prowadzonych działań i zdobyte doświadczenie, pozwoliły nam osiągnąć następujące przewagi:

 • szeroki zakres oferty i wysoka jakość produktów;
 • ciekawy projekt graficzny opakowań do jajek;
 • terminowość dostaw;
 • możliwość współpracy w budowaniu sieci sprzedaży marki;
 • współpraca w przygotowaniu i prowadzeniu kampanii promocyjnych;
 • budowanie przyjaznych relacji biznesowych poprzez wykwalifikowanych pracowników;
 • wprowadzone zweryfikowane systemy kontroli i polityka jakości (HACCP, GMP i GHP);
 • stała opieka weterynaryjna nad zakładem pakowania jaj daje gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego towarów wprowadzanych na rynek.